Lời Ru
Thơ: Lương Túy Vân
Nhạc: Mai Phạm
Ca sĩ: Triệu Yên

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm