Mai Sơn Đồi Nương
 
Nhạc: Mai Phạm
Ca sĩ: Bích Hảo

 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm