Mẹ Ôm Con

Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Thanh Cường
Ca sĩ: Bích Hảo 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm