Sóng Tình Sóng Biển

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Mai Phạm
Hòa âm: Đỗ Hải


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm