MAI PHẠM


Thu Về
Thơ: Thục Nguyên
Nhạc: Mai Phạm
Trình bày: Bích Hiền  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm