Tiếng Đàn Boléro

Nhạc: Mai Phạm
Ca sĩ: Ngọc Mai

(Cảm tác từ chuyện thật tại một miền quê V.N
Tác giả chú thích)
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm