Xuân Vui Ca
 

Sáng tác: Nhạc Sĩ Mai Phạm
Trình bày: Triệu Yên

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm