Ngày Chưa Xa

Thơ & Tiếng hát: Ngô Đồng
Nhạc : Thiên Tứ

  
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng