Phone Lạ

Thơ, nhạc, trình bày: Ngô Đồng


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng