Phượng Đỏ

Thơ: Ngô Đồng
Nhạc: Nguyên Hạnh
Ca Sĩ: Vũ Hoành


  
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng