Phượng Đỏ

Thơ: Ngô Đồng
Nhạc: Nguyên Hạnh
Ca sĩ: Vũ Hoành


 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng