Phượng Đỏ

Thơ, nhạc: Ngô Đồng


 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng