Thu Tóc Ngắn

Thơ: Ngô Đồng
Nhạc: Thiên Tứ


  
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng