Tóc Sầu

Thơ, thực hiện video: Ngô Đồng
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Tâm Thư
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng