Vách Sầu

Thơ & Tiếng hát: Ngô Đồng
Nhạc: Vĩnh Điện


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Đồng