CÁM ƠN ĐỜI HOA NỞ VÌ EM

Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Nhạc, trình bày: HUY ĐẠT


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình