Cánh Hạc Vàng Thiên Thư

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Phạm Phú Hào
Tiếng hát: Thế Bảo 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình