Câu Hỏi Của Thời Gian

 
Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Phổ nhạc: NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG LIEU
Tiếng hát: UYÊN DUNG
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình