Câu Hỏi Của Thời Gian

Thơ:Nguyễn An Bình
Nhạc: Hoài Yên
Ca sĩ: Khánh Duy

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình