Chờ Nhau


Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Phổ nhạc: VŨ THƯ NGUYÊN
Hòa âm: ĐỖ HẢI,
Tiếng hát: QUỲNH DAO.


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình