Chợt Gặp Lại Em Năm Mười Tám

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc & hoà âm: Vũ Thế Dũng
Trình bày: Quỳnh Dao

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình