CHÚT MƯA XƯA NÀO ẤM VAI NGƯỜI
 
Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Nguyễn Trung Nguyên
Ca sĩ: TẤN HƯNG 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình