Còn Một Chút Mưa Bay

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Hoài Yên
Ca sĩ: Khánh Duy 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình