Đêm Bạc Liêu

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Nguyễn Phú Yên
Ca sĩ: Hà Vân


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình