Đêm Bạc Liêu Nghe Đờn Ca Tài Tử
 
Thơ: Nguyễn An Bình
Phổ nhạc: Nguyễn Văn Thuần
Ca sĩ: Thu Hà


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình