NGUYỄN AN BÌNH

Đóa Sen Hồng


Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Tiếng hát : Quỳnh Dao Nguyễn
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình