Đoá Sen Hồng Ngày Xuân

Thơ : Nguyễn An Bình
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Tiếng hát : Quỳnh Dao Nguyễn

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình