Đôi Bờ

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Hoài Yên
Ca sĩ: Khánh Duy


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình