GIẤC MƠ GIỮA MÙA HẠ TRẮNG

Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Phổ nhạc và hòa âm: HUY ĐẠT
Ca sĩ: HOÀNG TRUNG


   Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình