Giữ Lại Đời Nhau

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ:Thu Hương
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình