Hương Hoàng Lan 

Thơ: Nguyễn An Bình 
Nhạc: Hoài Yên
 Ca sĩ: Khánh Duy

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình