NGUYỄN AN BÌNH
Lạc Tình

Thơ NGUYỄN AN BÌNH
Nhạc BẠCH NGỌC LONG
Tiếng hát QUỲNH DAO

   Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình