Lại Nhớ Về Đà Lạt

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc & Hoà âm: Vũ Thế Dũng
Trình bày: Thu Hương


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình