Màu Mưa Huế

Ca sĩ: Hải Yến
Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Trần Hoàng


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình