Màu Mưa Huế

Ca sĩ: Hải Yến
Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Trần Hoàng


 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình