Mưa Về Trên Phá Tam Giang

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc & Thể hiện ca khúc: Nhạc sĩ Nhã Thanh


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình