Nhớ Áo Lụa Vàng

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Hoài Yên
Ca sĩ: Khánh Duy


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình