Nhớ Mùa Mưa Bong Bóng 


Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Hoài Yên
Ca sĩ: Khánh Duy-Kim Khánh Chi

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình