Những Hàng Me Sài Gòn

Nhạc và hòa âm : Vũ Thế Dũng
Thơ :Nguyễn An Bình
Tiếng hát : Thu Hương

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình