Ca Khúc: Sài Gòn Cà Phê

Thơ: Nguyễn An Bình
Phổ nhạc, hòa âm, trình bày: Nhạc sĩ Vũ Hoành


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình