Sài Gòn Đêm Trở Gió

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Hoài Yên
Ca sĩ: Khánh Duy


  
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình