Sợi Tình Vắt Vai

Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Phổ nhạc: ĐĂNG HUY
Hòa âm: BẠCH NGỌC LONG
Tiếng hát: QUỲNH DAO.

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình