Sóng

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Tuyền Linh

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình