Tháng Năm Hoa Tím Lại Về

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc & hoà âm: Vũ Thế Dũng
Trình bày: Quỳnh Dao
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình