TIẾNG ĐÀN KÌM TRÊN SÔNG
 
Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Phan Bá Kiệt
Ca sĩ: Bích Vỹ 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình