Tình Ca Trên Đất Chín Rồng


Thơ: NGUYỄN AN BÌNH

Nhạc và hòa âm nhạc sĩ: HUỲNH HUY ĐẠT

Ca sĩ: UYÊN DUNG

 Thực hiện video: NGUYỄN AN BÌNH
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình