Tình Thơm Màu Giấy Mới

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Mộc Thiêng
Ca sĩ: Duy Linh
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình