Trang Thơ Tình Mùa Thu

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Bạch Ngọc Long
Tiếng hát: Ngọc Quy  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình