Tự Tình Mùa Thu


Nhạc:Nhật Vũ
Thơ: Nguyễn An Bình
Tiếng hát: Mây Tím


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình