Về Lại Trường Xưa

Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
 Nhạc: TRẦN HOÀNG
Ca Sĩ:TRẦN TRUNG NGHĨA


 
   Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình