Về Phương Nam Tìm Một Cánh Cò

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Huy Thọ
Ca Sĩ: Anh Đào


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình